Δικηγορικό Γραφείο - Ξυνίδης & Συνεργάτες

Web Design, Web Development

Συνοπτική περιγραφή του project:
Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας παρουσίασης δικηγορικού γραφείου

Πελάτης:
Στο project αυτό του δικηγορικού γραφείου “Ξυνίδης & Συνεργάτες” παρουσιάζεται σύντομα και περιεκτικά το αντικείμενο δραστηριότητας του δικηγορικού γραφείου και το είδος των νομικών υπηρεσιών που προσφέρει.

Στόχοι:

  • Responsive & λιτός σχεδιασμός
  • Δημιουργία λογότυπου
  • Έμφαση στο περιεχόμενο
  • Αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου