Μαυρίδης Θεόδωρος - Κλινικός Ψυχολόγος MSc, Ψυχοθεραπευτής

Web Design, Web Development

Συνοπτική περιγραφή του project:

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας για ψυχολογικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχοθεραπείας, προσφέροντας στους χρήστες πληροφορίες για τις υπηρεσίες, δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού και πλοήγησης σε περιεχόμενο σχετικό με την ψυχική υγεία και την ευεξία.

Πελάτης:

Το Project αφορά την κατασκευή μιας δυναμικής ιστοσελίδας για ψυχολογικές υπηρεσίες από έναν ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας ιστοχώρος που θα προσφέρει ολοκληρωμένες ψυχολογικές υπηρεσίες σε άτομα που χρειάζονται στήριξη και συμβουλευτική.

Κύριοι Στόχοι

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας ιστότοπος που θα προσφέρει ολοκληρωμένες ψυχολογικές υπηρεσίες σε άτομα που χρειάζονται υποστήριξη και συμβουλευτική.

Στόχοι:

  • Responsive Σχεδιασμός
  • Ευκολία πλοήγησης
  • Custom Graphic Design
  • Φόρμα εγγραφής Newsletter