Χειρούργος Οδοντίατρος - Αικατερίνη Σπυροπούλου

Web Design

Συνοπτική περιγραφή του project: 
Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας παρουσίασης οδοντιατρείου

Πελάτης:
Στο project του οδοντιατρείου “Αικατερίνη Σπυροπούλου – Χειρούργος Οδοντίατρος” παρουσιάζεται σύντομα και περιεκτικά το αντικείμενο δραστηριότητας του οδοντιατρείου και οι οδοντιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει.

Στόχοι:

  • Η δημιουργία μιας μοντέρνας ιστοσελίδας παρουσίασης με carousel
  • Responsive Design απο κάθε συσκευή