ΕΣΠΑ E-λιανικό 2 –
Επιδότηση νεοσύστατων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ (Β κύκλος ε-λιανικό) στοχεύει στην επιδότηση έως 5000 ευρώ με 100% κάλυψη του ποσού, σε ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που παρέμειναν κλειστές κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Επιπλέον η δράση επιδοτεί με ποσό 1500 ευρώ την αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop. Σκοπός της παρούσας δράσης είναι να να στηριχθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημίας του κορωνοϊού, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ που καλύπτουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την σχεδίαση και κατασκευή e-shop, την φιλοξενία και υποστήριξη του e-shop και την αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, laptops, barcodes, εκτυπωτές) με σκοπό τη λειτουργία/διαχείριση του e-Shop. Για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020 η επιδότηση είναι 1.500 ευρώ. Εμείς αναλαμβάνουμε να αναβαθμίσουμε το παλιό σας e-shop ώστε να καλύψει τις ελάχιστες απαραίτητες προυποθέσεις του ΕΣΠΑ (δίγλωσσο, προσβάσιμο από Α.Μ.Ε.Α.)

Ο προϋπολογισμός του Β κύκλου της Δράσης είναι 8 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο και διατηρούν φυσικό κατάστημα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Η δράση καλύπτει τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και νεοσύστατες με ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Υποβολή Φακέλου

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υποβολής φακέλου και υλοποίησης του έργου. Σας παρέχουμε έμπειρους συμβούλους που θα αναλάβουν το φάκελο σας καθώς και μια ομάδα 10ετούς εμπειρίας στην κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop που θα υλοποιήσει την κατασκευή του e-shop σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *